Välj en sida

PROJEKT

Med TitanBygg får du en entreprenör med bred och lång kompetens med kunden i fokus. Oavsett om du vill renovera din bostad eller äger mark där du vill uppföra bostäder har vi lösningen för dig! Låt dig inspireras av våra tidigare projekt.

ROT-AVDRAG

TitanBygg erbjuder naturligtvis tjänster med möjlighet till ROT-avdrag. Som Privatperson kan du göra avdrag från din skatt för arbetskostnaden när du anlitar oss för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad. ROT-arbeten är om det utförs i eller i nära anslutning till en bostad som du äger eller bor i. Skattereduktion medges med 30% av arbetskostnaden och med högst 50 000 kr per person och år.